ผลิตภัณฑ์

K-Resin KR40

K-Resin® KR40 alone or in blends, can be extruded into sheet and thermoformed on conventional equipment at high output rates. The favorable economics of K-Resin SBC, along with high productivity, have made possible tough clear disposable drinking cups, lids and other packaging applications. INEOS Styrolution has several grades of K-Resin SBC tailored for your sheet extrusion needs.

Key Features

 • Combines Clarity and Toughness
 • Good Formability
 • High Surface Gloss

Applications

 • Thermoformed Blister Packs
 • Portion Packages
 • Cups and Lids

Industries

 • Grade Version
 • Properties

  คุณสมบัติของ

  ค่าทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำสีที่ 23 องศาเซลเซียส วิธีการทดสอบ หน่วย ค่า
  คุณสมบัติการเปลี่ยนรูปและการไหล
  Melt Flow Rate, 200 °C/5 kg ASTM D 1238 g/10 min 10
  คุณสมบัติทางกล
  Instrumented Dart Impact (total energy) ASTM D 3763 in-lbs 380
  Tensile Stress at Yield, 23 °C ASTM D 638 psi 2240
  Tensile Strain at Break, 23 °C ASTM D 638 % 339
  Flexural Strength, 23 °C ASTM D 790 psi 3535
  Flexural Modulus, 23 °C ASTM D 790 psi x 10³ 122800
  Hardness, Shore D ASTM D 2240 - 60
  คุณสมบัติทางความร้อน
  Vicat Softening Temperature, B/1 ( 120 °C/h, 10N) ASTM D 1525 °F 145
  DTUL @ 264 psi - Annealed ASTM D 648 °F 117
  คุณสมบัติอื่น ๆ
  Light Transmission at 550 nm ASTM D 1003 % 92
  Haze ASTM D 1003 % < 0.9
  Other Properties
  Density ASTM D 792 lb/in³ 1.02

  Typical values for uncolored products

 • Processing

  กำลังประมวลผล

 • Safety Data Sheet