ผลิตภัณฑ์

Lustran Elite 1891

Lustran® Elite 1891 resin is an injection molding grade of ABS (acrylonitrile butadiene styrene) for high-heat applications in the automotive market. It provides high heat resistance, low gloss, toughness, and easy flow for processing molded-in color parts.

Key Features

 • SAE J1685: ABS0111
 • High heat resistance
 • Low gloss
 • Easy flow
 • UL 94 HB rated

Applications

 • AB pillars
 • Door panels
 • Console and console trim
 • Lamp housings
 • Grade Version
 • Properties

  คุณสมบัติของ

  ค่าทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำสีที่ 23 องศาเซลเซียส วิธีการทดสอบ หน่วย ค่า
  คุณสมบัติการเปลี่ยนรูปและการไหล
  Melt Flow Rate, 230 °C/3.8 kg ASTM D 1238 g/10 min 2
  Melt Flow Rate, 220 °C/10 kg ASTM D 1238 g/10 min 7
  คุณสมบัติทางกล
  Izod Notched Impact Strength, 23 °C (73 °F) ASTM D 256 ft-lb/in 3.6
  Tensile Stress at Yield, 23 °C ASTM D 638 psi 6100
  Elongation, Failure ASTM D 638 % 35
  Flexural Modulus, 23 °C ASTM D 790 psi x 10³ 320
  Flexural Stress at 5% Deflection ASTM D 790 psi 10100
  คุณสมบัติทางความร้อน
  Vicat Softening Temperature, B/1 ( 120 °C/h, 10N) ASTM D 1525 °F 243
  DTUL @ 264 psi - Unannealed ASTM D 648 °F 187
  DTUL @ 66 psi - Unannealed ASTM D 648 °F 214
  Coefficient of Linear Thermal Expansion ASTM D 696 10-4/°F 0.44
  Other Properties
  Density ASTM D 792 lb/in³ 1.05
  Processing
  Linear Mold Shrinkage ASTM D 955 in/in 0.004 - 0.006
  Drying Temperature - °F 175
  Drying Time - h 2 - 4

  Typical values for uncolored products

 • Processing

  กำลังประมวลผล

 • Safety Data Sheet