ผลิตภัณฑ์

Novodur HH-112

Novodur® HH-112 is a high heat injection molding grade. It provides extraordinary heat resistance combined with enhanced stiffness.

Key Features

 • Very high heat resistance
 • High stiffness

Applications

 • Automotive rear lamp housings
 • Glove box caps

Industries

 • Grade Version
 • Properties

  คุณสมบัติของ

  ค่าทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำสีที่ 23 องศาเซลเซียส วิธีการทดสอบ หน่วย ค่า
  คุณสมบัติการเปลี่ยนรูปและการไหล
  Melt Flow Rate, 220 °C/10 kg ASTM D 1238 g/10 min 6
  คุณสมบัติทางกล
  Izod Notched Impact Strength, 23 °C (73 °F) ASTM D 256 ft-lb/in 1.9
  Izod Notched Impact Strength, -30 °C (-22 °F) ASTM D 256 ft-lb/in 1
  Tensile Stress at Yield, 23 °C ASTM D 638 psi 8410
  Tensile Modulus ASTM D 638 psi x 10³ 406
  Elongation, Failure ASTM D 638 % 3
  Flexural Strength, 23 °C ASTM D 790 psi 12800
  Flexural Modulus, 23 °C ASTM D 790 psi x 10³ 392
  คุณสมบัติทางความร้อน
  Vicat Softening Temperature, VST/A/50 (10N, 50 °C/h) ISO 306 °F 233
  คุณสมบัติทางอีเลคทริค
  Volume Resistivity ASTM D 257 - >1013
  Other Properties
  Density ASTM D 792 lb/in³ 1.05
  Processing
  Linear Mold Shrinkage ASTM D 955 in/in 0.0055

  Typical values for uncolored products

 • Processing

  กำลังประมวลผล

 • Safety Data Sheet