ผลิตภัณฑ์

Novodur P2M-AT

Novodur® P2M-AT is a medium impact, high gloss injection molding grade with good flowability and contains an antistatic additive.

Key Features

 • Medium impact
 • High gloss

Applications

 • Houshold appliances
 • Telecommunication
 • Grade Version
 • Properties

  คุณสมบัติของ

  ค่าทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำสีที่ 23 องศาเซลเซียส วิธีการทดสอบ หน่วย ค่า
  คุณสมบัติการเปลี่ยนรูปและการไหล
  คุณสมบัติทางกล
  คุณสมบัติทางความร้อน
  คุณสมบัติทางอีเลคทริค
  Other Properties
  Processing

  Typical values for uncolored products

 • Processing

  กำลังประมวลผล

 • Safety Data Sheet