ผลิตภัณฑ์

Styrolux T

Styrolux® T is a new developmental, clear and tough styrene-butadiene copolymer (SBC) designed specifically for high performance film extrusion and shrink film applications. Styrolux® T has been developped for blending with a second SBC component, Styrolux® S, which inceases the stiffness of the film and improves the storage stability of film reels (reduced natural shrinkage).

Key Features

 • High clarity and toughness
 • Maximum shrinkage up to 80%
 • Very good shrinkage control
 • Very low gel content

Applications

 • Blend component for Styrolux S
 • Shrink sleeve applications
 • Label film

Industries

 • Grade Version
 • Properties

  คุณสมบัติของ

  ค่าทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำสีที่ 23 องศาเซลเซียส วิธีการทดสอบ หน่วย ค่า
  คุณสมบัติการเปลี่ยนรูปและการไหล
  Melt Flow Rate, 200 °C/5 kg ASTM D 1238 g/10 min 10
  คุณสมบัติทางกล
  Izod Notched Impact Strength, 23 °C (73 °F) ASTM D 256 ft-lb/in 0.5
  Izod Unnotched Impact Strength ASTM D 256 ft-lb/in 16
  Tensile Stress at Yield, 23 °C ASTM D 638 psi 2640
  Tensile Strain at Yield, 23 °C ASTM D 638 % 3
  Tensile Strain at Break, 23 °C ASTM D 638 % 260
  Tensile Modulus ASTM D 638 psi x 10³ 132
  Flexural Strength, 23 °C ASTM D 790 psi 3800
  Flexural Modulus, 23 °C ASTM D 790 psi x 10³ 125
  Hardness, Shore D ASTM D 2240 - 60
  คุณสมบัติทางความร้อน
  Vicat Softening Temperature, B/1 ( 120 °C/h, 10N) ASTM D 1525 °F 152
  คุณสมบัติอื่น ๆ
  Light Transmission at 550 nm ASTM D 1003 % 90

  Typical values for uncolored products

 • Processing

  กำลังประมวลผล

 • Safety Data Sheet