ผลิตภัณฑ์

Terblend N NM-13

Terblend® N NM-13 is an ABS/PA blend with excellent impact toughness, especially at low temperature.

Key Features

 • Very high impact strength
 • High impact toughness at low temperature

Applications

 • Freezer parts
 • Ski top layers
 • Grade Version
 • Properties

  คุณสมบัติของ

  ค่าทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำสีที่ 23 องศาเซลเซียส วิธีการทดสอบ หน่วย ค่า
  คุณสมบัติการเปลี่ยนรูปและการไหล
  Melt Volume Rate, 240 °C/10 kg ISO 1133 cm³/10 min 25
  คุณสมบัติทางกล
  Tensile Modulus ISO 527 MPa 1600
  Tensile Stress at Yield, 23 °C ISO 527 MPa 35
  Tensile Strain at Yield, 23 °C ISO 527 % 3.4
  Nominal Strain at Break, 23 °C ISO 527 % > 50
  Flexural Modulus, 23 °C ISO 178 MPa 1400
  Flexural Strength, 23 °C ISO 178 MPa 48
  Charpy Notched Impact Strength, 23° C ISO 179/1eA kJ/m² 80
  Charpy Notched Impact Strength, -30 °C ISO 179/1eA kJ/m² 30
  Izod Notched Impact Strength, 23 °C ISO 180/A kJ/m² 75
  Izod Notched Impact Strength, -30 °C ISO 180/A kJ/m² 30
  คุณสมบัติทางความร้อน
  Vicat Softening Temperature VST/B/50 (50N, 50 °C/h) ISO 306 °C 91
  Vicat Softening Temperature, VST/A/50 (10N, 50 °C/h) ISO 306 °C 165
  Coefficient of Linear Thermal Expansion ISO 11359 10-6/°C 100
  Heat Deflection Temperature A; (unannealed; 1.8 MPa) ISO 75 °C 58
  Heat Deflection Temperature B; (unannealed; 0.45 MPa) ISO 75 °C 80
  คุณสมบัติทางอีเลคทริค
  Relative Permittivity (1 MHz) IEC 62631-2-1 - 2.9
  Dissipation Factor (1 MHz) IEC 62631-2-1 10-4 150
  Volume Resistivity IEC 62631-3-1 Ω*m >1013
  Surface Resistivity IEC 62631-3-1 Ω 1014
  Other Properties
  Density ISO 1183 kg/m³ 1070
  Moisture Absorption, Equilibrium 23 °C/50% RH ISO 62 % 1.1
  Processing
  Melt Temperature Range ISO 294 °C 240 - 270
  Mold Temperature Range ISO 294 °C 40 - 80
  Drying Temperature - °C 80 - 90
  Drying Time - h 4 - 8
  Molding shrinkage, free, longitudinal - % 0.7

  Typical values for uncolored products

 • Processing

  กำลังประมวลผล

 • Safety Data Sheet