Register with INEOS Styrolution

หากคุณยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานกับสไตโรลูชั่น  คุณสามารถสมัครได้ฟรี เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงการใช้งานออนไลน์ได้อย่างหลากหลาย

การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานกับสไตโรลูชั่น ยังช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย ในทุกที่ ทุกเวลา

นักลงทุนสถาบันและเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุน สามารถสมัครใช้งานเพื่อการเข้าถึงข้อมูลพิเศษด้านการลงทุนได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้อยู่ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์

Required fields are marked with an asterisk (*).

กรุณาเลือกคำขึ้นต้นของคุณ
กรุณาใส่ชื่อของคุณ
กรุณาใส่นามสกุลของคุณ
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ
ประเทศ พื้นที่ หมายเลข
โทรศัพท์
โทรศัพท์มือถือ
แฟกซ์
Please enter numbers only.
กรุณาใส่ชื่อบริษัทของคุณ
Please enter numbers only.

รูปแบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ของสไตโรลูชั่น ช่วยให้คุณสามารถเลือกสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของเราได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถเลือกดูผลิตภัณฑ์สไตรีนิคส์ที่มีอยู่อย่างมากมายหลากหลายทางเลือก

หรือเลือกค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างรวดเร็ว ด้วยฟังก์ชันการค้นหาของสไตโรลูชั่นได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงต่อวัน เจ็ดวันต่อสัปดาห์

The INEOS Styrolution eShop enables you to easily order products and to check your order, shipment and invoice information at any time.

You can also browse our wide range of styrenic solutions or quickly find specific products using our product search.

กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง

คุณมีตัวแทนขายของคุณที่สไตโรลูชั่นแล้วหรือยัง? กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลของตัวแทนขาย

กรุณากรอกความคิดเห็นของคุณ
กรุณากรอกความคิดเห็นของคุณ
The INEOS Styrolution Regulatory Document Access site enables you to access to all documents.
ความยากของรหัสผ่าน:
กรุณาตรวจสอบรายการของคุณและลองอีกครั้ง
รหัสผ่านไม่ตรงกัน

(หลักเกณฑ์ การตั้งรหัสผ่าน) การกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ถือเป็นความจำเป็น รหัสผ่าน ต้องมีความยาวอย่างน้อย 8 ตัวอักษร รหัสผ่านของคุณ จะต้องประกอบไปด้วย ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็ก ผสมกับตัวเลขหรือสัญลักษณ์

* ช่องที่จำเป็นต้องใช้