News Release

INEOS at Antwerp commits to staying ahead of EU climate and energy targets in the drive to net zero greenhouse gas emissions

11/03/20


Press Release issued by INEOS:

English: INEOS at Antwerp commits to staying ahead of EU climate and energy targets in the drive to net zero greenhouse gas emissions (link to ineos.com)

Flemish: INEOS engageert zich om voorop te blijven in de realisatie van de Europese klimaat- en energiedoelstellingen in Antwerpen in het streven naar zero broeikasgasemissies (link to ineos.com)