ผลิตภัณฑ์

Luran S 776SE

Luran® S 776SE is suitable extrusion applications. It provides good impact toughness and enables matte surface appearance for extruded sheets.

Key Features

 • Good impact strength
 • Suitable for extrusion
 • Enables matte surface finish in extrusion

Applications

 • Sheets
 • Gardening equipment
 • Grade Version
 • Properties

  คุณสมบัติของ

  ค่าทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำสีที่ 23 องศาเซลเซียส วิธีการทดสอบ หน่วย ค่า
  คุณสมบัติการเปลี่ยนรูปและการไหล
  คุณสมบัติทางกล
  คุณสมบัติทางความร้อน
  คุณสมบัติทางอีเลคทริค
  คุณสมบัติอื่น ๆ
  Other Properties
  Processing

  Typical values for uncolored products

 • Processing

  กำลังประมวลผล

 • Safety Data Sheet