ผลิตภัณฑ์

Luran S 776SE

Luran® S 776SE is suitable extrusion applications. It provides good impact toughness and enables matte surface appearance for extruded sheets.

Key Features

 • Good impact strength
 • Suitable for extrusion
 • Enables matte surface finish in extrusion

Applications

 • Sheets
 • Gardening equipment
 • Grade Version
 • Properties

  คุณสมบัติของ

  ค่าทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำสีที่ 23 องศาเซลเซียส วิธีการทดสอบ หน่วย ค่า
  คุณสมบัติการเปลี่ยนรูปและการไหล
  Melt Flow Rate, 220 °C/10 kg ASTM D 1238 g/10 min 4
  คุณสมบัติทางกล
  Izod Notched Impact Strength, 23 °C (73 °F) ASTM D 256 ft-lb/in 4.9
  Izod Notched Impact Strength, -40 °C (-40 °F) ASTM D 256 ft-lb/in 1
  Tensile Stress at Yield, 23 °C ASTM D 638 psi 4780
  Tensile Modulus ASTM D 638 psi x 10³ 239
  Elongation, Failure ASTM D 638 % 2.7
  Flexural Strength, 23 °C ASTM D 790 psi 6810
  Flexural Modulus, 23 °C ASTM D 790 psi x 10³ 241
  Hardness, Rockwell ASTM D 785 R scale 89
  Hardness, Shore D ASTM D 2240 - 60
  คุณสมบัติทางความร้อน
  Vicat Softening Temperature, VST/A/50 (10N, 50 °C/h) ISO 306 °F 197
  DTUL @ 264 psi - Annealed ASTM D 648 °F 181
  DTUL @ 66 psi - Annealed ASTM D 648 °F 213
  คุณสมบัติทางอีเลคทริค
  Dielectric Constant at 106 CPS (1000000 Hz, 0,0394 in) ASTM D 150 - 3.4
  Volume Resistivity ASTM D 257 - >1012
  Surface Resistivity ASTM D 257 - >1013
  คุณสมบัติอื่น ๆ
  Specular Gloss, 60 ° ASTM D 523 48
  Light Transmission at 550 nm ASTM D 1003 % 90
  Other Properties
  Density ASTM D 792 lb/in³ 1.07
  Water Absorption, Saturated at 23 °C ASTM D 570 % 1.65
  Processing
  Linear Mold Shrinkage ASTM D 955 in/in 0.0055
  Drying Temperature - °F 176
  Suggested Max. Regrind - % 30

  Typical values for uncolored products

 • Processing

  กำลังประมวลผล

 • Safety Data Sheet